Skatt

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Skatt

  Dei som tener eller eig mest må betale meir skatt

 • Høgre om Skatt

  Kutte i formueskatten og gi skattelette til unge som har jobb

 • Framstegspartiet om Skatt

  Kutte i skattar og avgifter og fjerne eigendomsskatten heilt

 • Senterpartiet om Skatt

  Lågare skatt for folk og bedrifter i distrikta

 • Sosialistisk Venstreparti om Skatt

  Auke skatten på høg inntekt, formue, arv, utbyte og eigedom

 • Venstre om Skatt

  Auke avgifter på utslepp og forureining, men kutte like mykje i skatten for dei fleste

 • Kristeleg Folkeparti om Skatt

  Rike må skatte meir, elles skal dagens skattenivå fortsette

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Skatt

  Gjere det dyrare å forureine og billegare med gjenbruk

 • Raudt om Skatt

  Auke skatten for dei som tener over 600.000 kroner

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK