Kjøt

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Kjøt

  Sikre landbruk over heile landet og auke sjølvforsyningsgraden til 50 prosent

 • Høgre om Kjøt

  Stille høge krav til dyrevelferd for alle typar husdyr

 • Framstegspartiet om Kjøt

  Fjerne statsstøtta til jordbruket og opne for frihandel med utlandet

 • Senterpartiet om Kjøt

  Styrke klimavenleg matproduksjon i heile landet

 • Sosialistisk Venstreparti om Kjøt

  Gradvis kutte kjøtproduksjon som ikkje brukar norsk gras eller er klimavenleg

 • Venstre om Kjøt

  Kjøtforbruket må ned, og heile dyret må bli utnytta

 • Kristeleg Folkeparti om Kjøt

  Styrke grasbasert husdyrhald i distrikta

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Kjøt

  Halvere kjøtforbruket i Noreg og grunnlovfeste eigenverdien til dyr

 • Raudt om Kjøt

  Importere mindre kjøt, frukt og grønt, og auke norsk matproduksjon

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK