Forsvar

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Forsvar

  Styrke samarbeidet med NATO og ha fleire folk i Forsvaret

 • Høgre om Forsvar

  Modernisere Forsvaret og auke budsjettet

 • Framstegspartiet om Forsvar

  Kalle inn fleire til førstegangsteneste og auke budsjettet

 • Senterpartiet om Forsvar

  Auke talet på vernepliktige i Forsvaret og ha fleire soldatar i Heimevernet

 • Sosialistisk Venstreparti om Forsvar

  Styrke det nasjonale forsvaret og selje overflødige kampfly

 • Venstre om Forsvar

  Meir internasjonal øving og fleire tilsette i Forsvaret

 • Kristeleg Folkeparti om Forsvar

  Ta del i internasjonale operasjonar og prioritere nordområda

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Forsvar

  Presse Nato til atomnedrustning og ha eit meir miljøvenleg forsvar

 • Raudt om Forsvar

  Stoppe kjøp av jagarfly og forby utanlandske militærbasar i Noreg

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK