Senterpartiet

Leiar

Trygve Slagsvold Vedum

Sit i regjering

Ja

Stortingsrepresentantar

28/169

Senterpartiet (Sp) har tradisjonelt vore knytt til bonderørsla, og bygger på eit kristent og humanistisk verdigrunnlag. Partiet er oppteke av å spreie jobbar, makt og menneske over heile Noreg.

Viktigaste saker

Meiningar om andre saker

Slik har oppslutninga om Senterpartiet endra seg

Grafen viser oppslutninga til Senterpartiet på landsbasis dei siste stortingsvala.
Oppslutning per år
2005 6.5 %
2009 6.2 %
2013 5.5 %
2017 10.3 %
2021 13.5 %
200520092013201720210 % 10 % 20 % 13,5 %

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK