Arbeidarpartiet

Leiar

Jonas Gahr Støre

Sit i regjering

Ja

Stortingsrepresentantar

48/169

Arbeidarpartiet (Ap) meiner at staten må ha mykje makt og at marknaden må vere avgrensa for å sikre at samfunnet er rettferdig og gir like moglegheiter for alle. Ap er eit sosialdemokratisk parti.

Viktigaste saker

Meiningar om andre saker

Slik har oppslutninga om Arbeiderpartiet endra seg

Grafen viser oppslutninga til Arbeidarpartiet på landsbasis dei siste stortingsvala.
Oppslutning per år
2005 32.7 %
2009 35.4 %
2013 30.8 %
2017 27.4 %
2021 26.3 %
200520092013201720210 % 20 % 40 % 26,3 %

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK