Klimakutt

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Klimakutt

  Noreg skal kutte utslepp med 55 prosent innan ti år

 • Høgre om Klimakutt

  Noreg skal vere eit lågutsleppssamfunn innan tretti år

 • Framstegspartiet om Klimakutt

  Noreg kan kjøpe klimakvoter, men må droppe særnorske klimaavgifter

 • Senterpartiet om Klimakutt

  Noreg må følge opp pliktane sine i Parisavtalen

 • Sosialistisk Venstreparti om Klimakutt

  Noreg skal kutte utslepp med minst 70 prosent innan ti år

 • Venstre om Klimakutt

  Noreg skal kutte utslepp med minst 55 prosent innan ti år

 • Kristeleg Folkeparti om Klimakutt

  Noreg skal halvere utsleppa innan ti år og hjelpe utviklingsland med å kutte

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Klimakutt

  Noreg skal kutte utslepp med 80 prosent innan ti år og 95 prosent innan femten år

 • Raudt om Klimakutt

  Noreg skal kutte utslepp med 70 prosent innan ti år

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK