Kultur

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Kultur

  Meir pengar til kultur i heile landet og betre levekår for kunstnarar

 • Høgre om Kultur

  Gi skattefrådrag til private som sponsar kultur

 • Framstegspartiet om Kultur

  Legge ned Kulturrådet og tillate speleautomatar for vaksne

 • Senterpartiet om Kultur

  Styrke bygdekinoar og regionale teater

 • Sosialistisk Venstreparti om Kultur

  Gratis fritidstilbod til barn og unge i heile landet og tippemiddel til kunst og kultur

 • Venstre om Kultur

  NRK og TV 2 må bruke meir norsk musikk

 • Kristeleg Folkeparti om Kultur

  Innføre fritidskort på minst 2500 kroner til alle barn og unge

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Kultur

  Meir kultur til bygda, men omreisande kunstnarar bør ta tog

 • Raudt om Kultur

  Unge skal få graffitiveggar og øvingslokale av staten

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK