Framstegspartiet

Leiar

Sylvi Listhaug

Sit i regjering

Nei

Stortingsrepresentantar

21/169

Framstegspartiet (Frp) oppstod som eit liberalistisk folkeparti som protesterte mot høge skattar og avgifter. Dei meiner det er betre at enkeltmenneske bestemmer over seg sjølve enn at politikarar gjer det. Samstundes ønsker partiet ein omfattande velferdsstat og ein streng innvandringspolitikk.

Viktigaste saker

Meiningar om andre saker

Slik har oppslutninga om Framstegspartiet endra seg

Grafen viser oppslutninga til Framstegspartiet på landsbasis dei siste stortingsvala.
Oppslutning per år
2005 22.1 %
2009 22.9 %
2013 16.3 %
2017 15.2 %
2021 11.6 %
200520092013201720210 % 15 % 30 % 11,6 %

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK