Olje

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Olje

  Noreg skal utvikle oljeindustrien, ikkje avvikle den

 • Høgre om Olje

  Noreg skal omstille, ikkje avvikle oljeindustrien

 • Framstegspartiet om Olje

  Noreg skal pumpe opp meir olje enn i dag

 • Senterpartiet om Olje

  Oljeverksemd i Noreg må kunne foreinast med Parisavtalen

 • Sosialistisk Venstreparti om Olje

  Noreg skal pumpe opp mindre olje

 • Venstre om Olje

  Norge skal slutte å leite etter meir olje

 • Kristeleg Folkeparti om Olje

  Noreg skal på sikt pumpe opp mindre olje

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Olje

  Noreg skal ha pumpa opp si siste dråpe olje innan 15 år

 • Raudt om Olje

  Noreg skal pumpe opp mindre olje

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK