Venstre

Leiar

Guri Melby

Sit i regjering

Nei

Stortingsrepresentantar

8/169

Venstre (V) meiner at staten skal bidra til å skape sosial rettferd, men det skal ikkje gå på kostnad av fridomen til enkeltmenneske. Venstre er eit sosialliberalt parti som lener seg mot høgresida i norsk politikk.

Viktigaste saker

Meiningar om andre saker

Slik har oppslutninga om Venstre endra seg

Grafen viser oppslutninga til Venstre på landsbasis frå dei siste stortingsvala og siste meiningsmåling gjort for NRK i 2021.
Oppslutning per år
2005 5.9 %
2009 3.9 %
2013 5.2 %
2017 4.4 %
2021 4.6 %
200520092013201720210 % 4 % 8 % 4.6 %

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK