Venstre

Leiar

Guri Melby

Sit i regjering

Nei

Stortingsrepresentantar

8/169

Venstre (V) meiner at staten skal bidra til å skape sosial rettferd, men det skal ikkje gå på kostnad av fridomen til enkeltmenneske. Venstre er eit sosialliberalt parti som lener seg mot høgresida i norsk politikk.

Viktigaste saker

Meiningar om andre saker

Slik har oppslutninga om Venstre endra seg

Grafen viser oppslutninga til Venstre på landsbasis dei siste stortingsvala.
Oppslutning per år
2005 5.9 %
2009 3.9 %
2013 5.2 %
2017 4.4 %
2021 4.6 %
200520092013201720210 % 4 % 8 % 4,6 %

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK