Idrett

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Idrett

  Sikre gratis lån av treningsutstyr til alle og ha dagleg fysisk aktivitet i skulen

 • Høgre om Idrett

  Tilrettelegge kulturhus for e-sport og datatreff

 • Framstegspartiet om Idrett

  Prioritere barn og unge og sikre føreseieleg støtte til norsk hestesport

 • Senterpartiet om Idrett

  Satse på frivillige og bygge fleire nærmiljøanlegg

 • Sosialistisk Venstreparti om Idrett

  Betale for barn og unge som ikkje har råd til å drive med idretten sin

 • Venstre om Idrett

  Tilby e-sport som eige valfag og gi utøvarar idrettsvisum til turneringar

 • Kristeleg Folkeparti om Idrett

  Satse på frivillig, medlemsbasert idrett

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Idrett

  Meir pengar til nærmiljøanlegg og heller fikse idrettsanlegg enn å bygge nye

 • Raudt om Idrett

  Kvinner skal få takle i ishockey og hoppe i skiflygingsbakkar

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK