Kristeleg Folkeparti

Leiar

Olaug Vervik Bollestad

Sit i regjering

Nei

Stortingsrepresentantar

3/169

Kristeleg Folkeparti (KrF) hentar verdigrunnlaget sitt frå Bibelen, kristen kulturarv og menneskerettar, og er eit kristendemokratisk parti. De er opptatt av menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet.

Viktigaste saker

Meiningar om andre saker

Slik har oppslutninga om Kristeleg Folkeparti endra seg

Grafen viser oppslutninga til Kristeleg Folkeparti på landsbasis dei siste stortingsvala.
Oppslutning per år
2005 6.8 %
2009 5.5 %
2013 5.6 %
2017 4.2 %
2021 3.8 %
200520092013201720210 % 4 % 8 % 3,8 %

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK