Studielån

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Studielån

  Auke studielånet og få fleire heiltidsstudentar

 • Høgre om Studielån

  Auke studielånet, spesielt til dei som blir fort ferdige

 • Framstegspartiet om Studielån

  La studentar tene meir utan å miste studielån

 • Senterpartiet om Studielån

  Auke studielånet til over 150.000 kroner i året

 • Sosialistisk Venstreparti om Studielån

  Auke studielånet til over 200.000 kroner i året

 • Venstre om Studielån

  Auke studielånet til over 150.000 kroner i året

 • Kristeleg Folkeparti om Studielån

  Auke studielånet til over 150.000 kroner i året

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Studielån

  Auke studielånet til over 150.000 kroner i året

 • Raudt om Studielån

  Auke studielånet til over 250.000 kroner i året

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK