Bustadkjøp

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Bustadkjøp

  Gjere det lettare å få startlån, men fryse bustadsparinga

 • Høgre om Bustadkjøp

  Rydde opp i regelverket så det blir billegare og enklare å bygge og kjøpe bustad

 • Framstegspartiet om Bustadkjøp

  Fjerne krav til energisparing og universell utforming

 • Senterpartiet om Bustadkjøp

  Styrke bustadsparinga for unge som kjøper bustad for første gong

 • Sosialistisk Venstreparti om Bustadkjøp

  Sikre bustad til alle i heile landet

 • Venstre om Bustadkjøp

  Fjerne krav om eigenkapital og dokumentavgift

 • Kristeleg Folkeparti om Bustadkjøp

  Det skal bli enklare og billegare å bygge bustadar

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Bustadkjøp

  Fjerne rentefrådraget på bustadlån for å stanse prisveksten

 • Raudt om Bustadkjøp

  Kjempe mot spekulasjon og bygge bustadar med fastpris

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK