Sosial ulikskap

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Sosial ulikskap

  Ein aktiv stat som minskar sosial ulikskap

 • Høgre om Sosial ulikskap

  Fleire må få høve til å jobbe

 • Framstegspartiet om Sosial ulikskap

  Fjerne avgifter som rammar dei som har minst

 • Senterpartiet om Sosial ulikskap

  Lågare avgifter for å hjelpe dei med lite pengar

 • Sosialistisk Venstreparti om Sosial ulikskap

  Høgare løn for dei som jobbar i lågtlønsyrke

 • Venstre om Sosial ulikskap

  Gratis barnehage og SFO for dei med dårleg råd

 • Kristeleg Folkeparti om Sosial ulikskap

  Meir pengar til familiar med dårleg råd

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Sosial ulikskap

  Mindre skatt for dei som tener lite og teste ut borgarløn

 • Raudt om Sosial ulikskap

  Klasseskilja i Noreg skal viskast ut

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK