Foreldrepermisjon

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Foreldrepermisjon

  Framleis tredeling av permisjonen

 • Høgre om Foreldrepermisjon

  Vurdere endringar i tredelinga av foreldrepermisjonen

 • Framstegspartiet om Foreldrepermisjon

  Avvikle mødre- og fedrekvota

 • Senterpartiet om Foreldrepermisjon

  Auke permisjonen til mor på kostnad av av felles permisjonstid

 • Sosialistisk Venstreparti om Foreldrepermisjon

  Gi to veker ekstra permisjon til far eller medmor ved fødsel

 • Venstre om Foreldrepermisjon

  Vidareføre dagens foreldrepermisjon

 • Kristeleg Folkeparti om Foreldrepermisjon

  Kutte i fedrekvota og utvide total permisjonstid til 53 veker

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Foreldrepermisjon

  Utvide permisjonen med fire veker

 • Raudt om Foreldrepermisjon

  Utvide permisjonen til eitt år med full løn

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK