Gründerar

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Gründerar

  Gjere det tryggare å vere gründer

 • Høgre om Gründerar

  Gjere det enklere å starte bedrift og vurdere om gründerar skal ha rett på permisjon frå jobben

 • Framstegspartiet om Gründerar

  Gjere det enklare å starte bedrifter og opne for endringar i arbeidsmiljølova

 • Senterpartiet om Gründerar

  Gjere det enklare å drive eiga småbedrift

 • Sosialistisk Venstreparti om Gründerar

  Meir lokalstyrt næringsutvikling

 • Venstre om Gründerar

  Staten skal bruke meir pengar på småbedrifter

 • Kristeleg Folkeparti om Gründerar

  La unge læra å starta bedrifter og sikra sosiale rettar for gründerar

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Gründerar

  Gjere det meir lønsamt å investere i bedrifter enn i eigedom

 • Raudt om Gründerar

  Fleire arbeidarstyrte bedrifter

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK