Bompengar

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Bompengar

  Vurdere å erstatte bompengar med vegprising

 • Høgre om Bompengar

  Byte ut bompengar med vegprising

 • Framstegspartiet om Bompengar

  Fjerne alle bomstasjonar

 • Senterpartiet om Bompengar

  Kutte i bompengane

 • Sosialistisk Venstreparti om Bompengar

  Bompengar skal bidra til mindre bilbruk i byane

 • Venstre om Bompengar

  Byte ut bompengar med vegprising

 • Kristeleg Folkeparti om Bompengar

  Byte ut bompengar med vegprising

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Bompengar

  Auke bompengane i byane og vurdere vegprising

 • Raudt om Bompengar

  Droppe bompengar og la staten betale for vegar

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK