Eldrebølga

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Eldrebølga

  Nei til kommersielle aktørar i eldreomsorga og auke minstepensjonen

 • Høgre om Eldrebølga

  Gi eldre rett til å byte sjukehjem eller heimehjelp

 • Framstegspartiet om Eldrebølga

  Staten skal betale for eldreomsorga

 • Senterpartiet om Eldrebølga

  Tilrettelegge for at eldre kan bu lenger heime

 • Sosialistisk Venstreparti om Eldrebølga

  Forby profitt for private aktørar i eldreomsorga

 • Venstre om Eldrebølga

  Ja til private i eldreomsorga og meir til einslege minstepensjonistar

 • Kristeleg Folkeparti om Eldrebølga

  Innføre ei kontantstøtte til pårørande med omsorg for eldre

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Eldrebølga

  Legge til rette for at generasjonane kan bu i lag

 • Raudt om Eldrebølga

  Endre heile pensjonssystemet og sparke kommersielle aktørar ut av eldreomsorga

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK