Sjukehus

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Sjukehus

  Gi meir pengar til sjukehusa

 • Høgre om Sjukehus

  La pasientar velje mellom private og offentlege tilbod og opprette ein pandemi-reservestyrke

 • Framstegspartiet om Sjukehus

  Like spelereglar for private og offentlige sykehus og opne for cannabis for kreftpasientar

 • Senterpartiet om Sjukehus

  Frede og utvikle lokalsjukehusa

 • Sosialistisk Venstreparti om Sjukehus

  Styrke økonomien og stanse bruk av kommersielle vikarbyrå

 • Venstre om Sjukehus

  Reisetid må bety meir for plassering av fødetilbod

 • Kristeleg Folkeparti om Sjukehus

  Ingen sjukehus skal miste fødetilodet

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Sjukehus

  Gi helsepersonell meir fridom og ha cannabis på resept

 • Raudt om Sjukehus

  Forby vikarbyrå og la fylka overta sjukehusa

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK