Valresultat 2019

Nordland

Bindal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

50,3 %
462 røyster
30,6 %
281 røyster
19,1 %
175 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Ja, dei held på fleirtalet.
Årets val9 av 17 plassar
Førre val9 av 17 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Bindalslista var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Bindal kommune. Bindalslista har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Bindal må redusereeien­doms­skat­ten.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Bindal må bli en egen selv­sten­dig kommune i Trøn­de­lag.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bindal kommune må legge til rette for nye arbeids­plas­ser i hav­bruks­næ­rin­gen.

Bindalslista er heilt einig i at:

Bindal må redusereeien­doms­skat­ten.

Bindalslista er heilt einig i at:

Bindal må bli en egen selv­sten­dig kommune i Trøn­de­lag.

Bindalslista er heilt einig i at:

Bindal kommune må legge til rette for nye arbeids­plas­ser i hav­bruks­næ­rin­gen.

Bindalslista er heilt einig i at:

Det må legges til rette for vind­kraft­ut­byg­ging i Bindal.

Visste du at ...

Det er  1 156 røysteføre i Bindal.
81 %har røysta
Av alle 928 røyster i Bindal var 389 røyster, altså
42 %førehandsrøyster
Av alle 928 røyster i Bindal var
10blanke røyster
I Bindal stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Bindal
Fylkestingsval