Valresultat 2019

Trøndelag

Leka
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

43,4 %
167 røyster
40,0 %
154 røyster
9,4 %
36 røyster
7,3 %
28 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Senterpartiet på fleirtalet?

Får Senterpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val7 av 15 plassar
Førre val9 av 15 plassar
  • SP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Leka kommune. Arbeidarpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ungdom må få lettere innpass i jord­bru­ket. Kvotene må ikke selges ut.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Leka bør forbli egen kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Leka bør slå seg sammen med nye Nær­øy­sund kommune eller med Bindal.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Lek­væ­rin­gene bør få si sin mening om kom­mune­sam­men­slå­ing i en folke­av­stem­ning.

Visste du at ...

Det er  469 røysteføre i Leka.
83 %har røysta
Av alle 390 røyster i Leka var 179 røyster, altså
46 %førehandsrøyster
Av alle 390 røyster i Leka var
5blanke røyster
I Leka stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Leka
Fylkestingsval