Valresultat 2019

Orkland

Gjølme
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

32,1 %
135 røyster
32,1 %
135 røyster
7,9 %
33 røyster
5,7 %
24 røyster
5,2 %
22 røyster
4,3 %
18 røyster
3,6 %
15 røyster
2,1 %
9 røyster
2,1 %
9 røyster
1,9 %
8 røyster
1,9 %
8 røyster
1,0 %
4 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  932 røysteføre i Gjølme.
60 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Gjølme
Fylkestingsval