Valresultat 2019

Orkland

Orkanger
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,2 %
343 røyster
18,0 %
211 røyster
15,7 %
184 røyster
12,5 %
147 røyster
5,9 %
69 røyster
5,2 %
61 røyster
5,0 %
59 røyster
3,5 %
41 røyster
1,8 %
21 røyster
1,8 %
21 røyster
1,4 %
16 røyster
0,2 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 054 røysteføre i Orkanger.
62 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Orkanger
Fylkestingsval