Valgresultat 2019

Trøndelag

Malvik
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

33,7 %
2356 stemmer
17,5 %
1223 stemmer
16,2 %
1137 stemmer
7,7 %
539 stemmer
7,2 %
506 stemmer
5,2 %
365 stemmer
4,7 %
328 stemmer
3,8 %
266 stemmer
3,6 %
249 stemmer
0,4 %
30 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 31 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Venstre var veldig nær å vinne et mandat fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Malvik kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Malvik skal fortsatt ha eien­doms­skatt for å gjen­nom­føre inves­te­rin­ger i skole og helse­til­tak.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kom­mu­nale tje­nes­ter i Malvik skal ikke kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Malvik må slå seg sammen med Trond­heim kommune.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det bør bygges en kul­tur­arena knyttet til den nye ung­doms­sko­len på Vik­ham­mer.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Malvik kommune bør bruke mer penger på turstier, sykkel- og gang­veier.

Senterpartiet er helt enig i at:

Gjen­væ­rende natur og dyrka mark i Malvik må vernes.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kom­mu­nale tje­nes­ter i Malvik skal ikke kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Malvik må slå seg sammen med Trond­heim kommune.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det bør bygges en kul­tur­arena knyttet til den nye ung­doms­sko­len på Vik­ham­mer.

Senterpartiet er helt enig i at:

Malvik kommune bør bruke mer penger på turstier, sykkel- og gang­veier.

Visste du at ...

Det er  10 608 stemmeberettigede i Malvik.
67 %har stemt
Av alle 7 059 stemmer i Malvik var 2 180 forhåndsstemmer, altså
31 %forhåndsstemmer
Av alle 7 059 stemmer i Malvik var
60blanke stemmer
I Malvik stilte
10lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Malvik
Fylkestingsvalg