Valresultat 2019

Vestland

Sunnfjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Førde, Naustdal, Gaular og Jølster blir slegne saman og blir til Sunnfjord 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

26,3 %
2930 røyster
25,0 %
2783 røyster
21,3 %
2372 røyster
9,0 %
1002 røyster
4,6 %
517 røyster
4,0 %
445 røyster
3,6 %
400 røyster
2,7 %
306 røyster
2,6 %
289 røyster
0,9 %
100 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 45 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Sunnfjord kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Sunn­fjord kommune bør skaffe seg fleire elbilar til bruk i heime­te­nes­ten og liknande.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Sunn­fjord bør busette fleire flykt­nin­gar.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli fleire private bedrif­ter som driv barne­ha­gar og helse­til­bod i Sunn­fjord.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er rett å slå saman det lokale kraft­sel­ska­pet Sunn­fjord Energi med BKK i Bergen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Fjord­de­po­niet i Førde­fjor­den bør revur­de­rast.

Visste du at ...

Det er  16 712 røysteføre i Sunnfjord.
67 %har røysta
Av alle 11 198 røyster i Sunnfjord var 3 557 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 11 198 røyster i Sunnfjord var
54blanke røyster
I Sunnfjord stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Sunnfjord
Fylkestingsval