Valresultat 2019

Vestland

Hyllestad
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

41,2 %
296 røyster
34,3 %
246 røyster
17,3 %
124 røyster
7,2 %
52 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Hyllestad kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli enklare å ta over gardar utan å måtte drive dei.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør hjelpe til med å fjerne ulv i Hylle­stad.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør betale for heile klasse­tu­ren til Polen for 10-klas­sin­gane.

Visste du at ...

Det er  1 097 røysteføre i Hyllestad.
67 %har røysta
Av alle 729 røyster i Hyllestad var 300 røyster, altså
41 %førehandsrøyster
Av alle 729 røyster i Hyllestad var
11blanke røyster
I Hyllestad stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Hyllestad
Fylkestingsval