Valgresultat 2019

Vestland

Gulen
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

45,5 %
582 stemmer
29,1 %
372 stemmer
15,8 %
202 stemmer
5,9 %
76 stemmer
3,6 %
46 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 21 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har fått flest stemmer i Gulen kommune. Høyre har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Gulen bør slå seg saman med Mas­fjor­den kommune.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Gulen bør seie ja til nye vind­mølle­pro­sjekt.

Senterpartiet er helt enig i at:

Ingen skular skal leggast ned i Gulen dei neste fire åra.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kommunen bør gje tilskot til folk som vil byggje utanfor dei kom­mu­nale byg­gje­felta i Gulen.

Høyre er helt enig i at:

Eige­doms­skat­ten på bustadar i Gulen bør fjernast.

Høyre er helt enig i at:

Gulen bør slå seg saman med Mas­fjor­den kommune.

Høyre er helt enig i at:

Ingen skular skal leggast ned i Gulen dei neste fire åra.

Høyre er helt enig i at:

Kommunen bør gje tilskot til folk som vil byggje utanfor dei kom­mu­nale byg­gje­felta i Gulen.

Visste du at ...

Det er  1 825 stemmeberettigede i Gulen.
71 %har stemt
Av alle 1 285 stemmer i Gulen var 398 forhåndsstemmer, altså
31 %forhåndsstemmer
Av alle 1 285 stemmer i Gulen var
7blanke stemmer
I Gulen stilte
5lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Gulen
Fylkestingsvalg