Valresultat 2019

Sveio

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

23,4 %
225 røyster
18,9 %
182 røyster
17,4 %
168 røyster
13,2 %
127 røyster
11,5 %
111 røyster
6,3 %
61 røyster
5,8 %
56 røyster
3,4 %
33 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval