Valresultat 2019

Grimstad

Landvik
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,2 %
213 røyster
20,9 %
200 røyster
20,1 %
193 røyster
12,7 %
122 røyster
9,9 %
95 røyster
4,6 %
44 røyster
3,5 %
34 røyster
2,5 %
24 røyster
2,4 %
23 røyster
1,0 %
10 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 204 røysteføre i Landvik.
61 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Landvik
Fylkestingsval