Valresultat 2019

Grimstad

Eide
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,4 %
88 røyster
18,4 %
76 røyster
18,2 %
75 røyster
13,3 %
55 røyster
9,5 %
39 røyster
6,8 %
28 røyster
4,6 %
19 røyster
4,1 %
17 røyster
1,9 %
8 røyster
1,0 %
4 røyster
0,7 %
3 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  822 røysteføre i Eide.
66 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Eide
Fylkestingsval