Valresultat 2019

Grimstad

Grimstad
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,3 %
300 røyster
21,1 %
285 røyster
13,9 %
187 røyster
12,4 %
167 røyster
9,1 %
123 røyster
6,1 %
82 røyster
6,0 %
81 røyster
5,0 %
67 røyster
2,6 %
35 røyster
1,4 %
19 røyster
0,1 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 704 røysteføre i Grimstad.
64 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Grimstad
Fylkestingsval