Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Kviteseid
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,6 %
459 røyster
33,4 %
419 røyster
12,9 %
162 røyster
8,5 %
107 røyster
6,5 %
81 røyster
2,2 %
27 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Høgre.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Kviteseid kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

I kommunen vår bør butikkar som ynskjer det, få halde ope på søndagar.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gje inn­byg­ga­rane gode nok tenester.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør opnast fleire pri­vat­sku­lar.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Elevane i Kvi­tes­eid bør få gratis SFO, og gratis mat på skulen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Buplikt for land­bruks­ei­ge­do­mar er nød­ven­dig for å sikre buset­jinga.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kvi­tes­eid bør bremse hytte­byg­ginga.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør sørge for at skulane gjev minst mogeleg lekser.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gje inn­byg­ga­rane gode nok tenester.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør opnast fleire pri­vat­sku­lar.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Visste du at ...

Det er  1 989 røysteføre i Kviteseid.
65 %har røysta
Av alle 1 275 røyster i Kviteseid var 322 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 1 275 røyster i Kviteseid var
20blanke røyster
I Kviteseid stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Kviteseid
Fylkestingsval