Valresultat 2019

Innlandet

Engerdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

46,0 %
371 røyster
44,0 %
355 røyster
10,0 %
81 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Samlingslista, Sp og uavhengige har flest røyster og aukar mest i Engerdal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Samlingslista, Sp og uavhengige er heilt ueinig i at:

Engerdal bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Samlingslista, Sp og uavhengige er heilt ueinig i at:

Kommunen bør vurdere salg av Engerdal kom­mune­sko­ger.

Samlingslista, Sp og uavhengige er heilt einig i at:

Det bør bygges flere kom­mu­nale boliger i Engerdal.

Samlingslista, Sp og uavhengige er heilt ueinig i at:

Hur­tig­la­de­sta­sjon for el-bil i Engerdal bør utsettes.

Samlingslista, Sp og uavhengige er heilt einig i at:

Offent­lige tje­nes­ter i Engerdal skal ikke pri­va­ti­se­res.

Visste du at ...

Det er  1 066 røysteføre i Engerdal.
78 %har røysta
Av alle 823 røyster i Engerdal var 232 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 823 røyster i Engerdal var
16blanke røyster
I Engerdal stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Engerdal
Fylkestingsval