Valgresultat 2019

Viken

Våler
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

38,0 %
1012 stemmer
29,9 %
795 stemmer
11,2 %
297 stemmer
7,3 %
194 stemmer
5,0 %
134 stemmer
4,9 %
130 stemmer
3,8 %
101 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 21 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Fremskrittspartiet.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har fått flest stemmer i Våler kommune. Høyre har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Svinndal skole bør legges ned.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­ten i Våler bør økes.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Våler bør slå seg sammen med en nabo­kom­mune.

Senterpartiet er helt enig i at:

Vi må slippe til flere privatebarne­ha­ger i Våler.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det bør bygges mini-fler­bruks­hall i for­bin­delse med byg­gin­gen av ny ung­doms­skole på Kirke­byg­den.

Senterpartiet er helt enig i at:

Våler må bosette alle asyl­sø­kere IMDI ber om.

Høyre er helt uenig i at:

Svinndal skole bør legges ned.

Høyre er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­ten i Våler bør økes.

Høyre er helt enig i at:

Våler bør slå seg sammen med en nabo­kom­mune.

Høyre er helt enig i at:

Vi må slippe til flere privatebarne­ha­ger i Våler.

Høyre er helt enig i at:

Det bør bygges mini-fler­bruks­hall i for­bin­delse med byg­gin­gen av ny ung­doms­skole på Kirke­byg­den.

Visste du at ...

Det er  4 323 stemmeberettigede i Våler.
63 %har stemt
Av alle 2 710 stemmer i Våler var 396 forhåndsstemmer, altså
15 %forhåndsstemmer
Av alle 2 710 stemmer i Våler var
47blanke stemmer
I Våler stilte
7lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Våler
Fylkestingsvalg