Valresultat 2019

Nordland

Narvik
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Narvik, Ballangen og Tysfjord blir slegne saman og blir til Narvik 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen. Fordi valgkretsane er endra, kan vi ikkje vise endringa frå førre val.

Partioppslutning

35,9 %
3556 røyster
20,9 %
2071 røyster
13,0 %
1290 røyster
10,5 %
1038 røyster
8,6 %
857 røyster
3,9 %
386 røyster
3,5 %
343 røyster
2,4 %
239 røyster
0,8 %
82 røyster
0,5 %
46 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 41 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster i Narvik kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må si nei til bom­pen­ger som en del av finan­sie­rin­gen av miljø­tun­nel.

Visste du at ...

Det er  17 533 røysteføre i Narvik.
57 %har røysta
Av alle 10 000 røyster i Narvik var 2 549 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 10 000 røyster i Narvik var
92blanke røyster
I Narvik stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Narvik
Fylkestingsval