Valresultat 2019

Venstre/ Miljøpartiet De Grønne
Kommuneval

Denne lista finst berre iSula

Partioppslutning

4,5 %
190 røyster
30,0 %
1262 røyster
19,4 %
819 røyster
14,9 %
626 røyster
14,4 %
605 røyster
11,1 %
467 røyster
5,7 %
242 røyster

Kva meiner Venstre/ Miljøpartiet De Grønne?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Venstre/ Miljøpartiet De Grønne er heilt ueinig i at:

Sula kommune bør byggje eit felles rense­an­legg saman med Ålesund på Kvasne­set.

Venstre/ Miljøpartiet De Grønne er heilt ueinig i at:

Sula kommune bør seie ja til det privatesam­ferd­sels­pro­sjek­tet Bor­gund­fjord­tun­ne­len.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti