Valresultat 2019

Sulalista
Kommuneval

Denne lista finst berre iSula

Partioppslutning

14,9 %
626 røyster
30,0 %
1262 røyster
19,4 %
819 røyster
14,4 %
605 røyster
11,1 %
467 røyster
5,7 %
242 røyster
4,5 %
190 røyster

Kva meiner Sulalista?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Sulalista er heilt ueinig i at:

Sula bør innføreeige­doms­skatt for å finan­siere inves­te­rin­gar og behalde teneste­til­bo­det.

Sulalista er heilt ueinig i at:

Sula bør byggje eit nytt kul­tur­hus når den nye sen­trums­pla­nen skal bli rea­li­sert.

Sulalista er heilt ueinig i at:

Sula kommune bør samle alle tenes­tene innanfor helse- og omsorg i eitt helsehus.

Sulalista er heilt ueinig i at:

Sula kommune bør ikkje lukke døra for saman­slå­ing med Ålesund.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti