Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Sula
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

30,0 %
1262 stemmer
19,4 %
819 stemmer
14,9 %
626 stemmer
14,4 %
605 stemmer
11,1 %
467 stemmer
5,7 %
242 stemmer
4,5 %
190 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 29 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Sulalista var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Fremskrittspartiet.

Hva mener partiene?

Fremskrittspartiet har fått flest stemmer i Sula kommune. Sosialistisk Venstreparti har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Sula bør innføreeige­doms­skatt for å finan­siere inves­te­rin­gar og behalde teneste­til­bo­det.

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Sula kommune bør byggje eit felles rense­an­legg saman med Ålesund på Kvasne­set.

Fremskrittspartiet er helt enig i at:

Sula kommune bør seie ja til det privatesam­ferd­sels­pro­sjek­tet Bor­gund­fjord­tun­ne­len.

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Sula kommune bør samle alle tenes­tene innanfor helse- og omsorg i eitt helsehus.

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Sula kommune bør ikkje lukke døra for saman­slå­ing med Ålesund.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Sula kommune bør seie ja til det privatesam­ferd­sels­pro­sjek­tet Bor­gund­fjord­tun­ne­len.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Sula kommune bør samle alle tenes­tene innanfor helse- og omsorg i eitt helsehus.

Visste du at ...

Det er  6 935 stemmeberettigede i Sula.
62 %har stemt
Av alle 4 247 stemmer i Sula var 1 002 forhåndsstemmer, altså
24 %forhåndsstemmer
Av alle 4 247 stemmer i Sula var
36blanke stemmer
I Sula stilte
7lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Sula
Fylkestingsvalg