Valresultat 2019

BedreLarvik
Kommuneval

Denne lista finst berre iLarvik

Partioppslutning

10,4 %
2361 røyster
22,2 %
5029 røyster
19,7 %
4470 røyster
14,3 %
3245 røyster
11,1 %
2511 røyster
5,5 %
1244 røyster
4,4 %
1002 røyster
4,3 %
981 røyster
3,8 %
857 røyster
3,3 %
740 røyster
0,7 %
159 røyster
0,2 %
34 røyster

Kva meiner BedreLarvik?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

BedreLarvik er heilt einig i at:

Larvik bør senke prisen på SFO og innføresøs­ken­mo­de­ra­sjon for barn i både barne­hage og SFO.

BedreLarvik er heilt einig i at:

Det bør være mulig å søke om omsorgs­bo­lig uten krav om minst to års botid i Larvik kommune.

BedreLarvik er heilt einig i at:

Larvik bør bygge flere bredde­an­legg for idrett og sørge for drift og ved­li­ke­hold av disse.

BedreLarvik er heilt einig i at:

Alle­manns­ret­ten i strand­so­nen må for­sva­res.

BedreLarvik er heilt ueinig i at:

Larvik havn bør videre­ut­vik­les med jern­bane­for­bin­delse for gods.

BedreLarvik er heilt ueinig i at:

Boplik­ten i Larvik bør fjernes.

BedreLarvik er heilt einig i at:

Larvik kommune bør si nei til vind­mølle­park på Vind­fjell og Malerød ved Farris.

BedreLarvik er heilt einig i at:

Dagens skole­struk­tur i Larvik bør beholdes.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti