2019 VÁLGABOHTOSAT

BedreLarvik
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Larvik

Bellodatjienat

10,4 %
2361 jienat
22,2 %
5029 jienat
19,7 %
4470 jienat
14,3 %
3245 jienat
11,1 %
2511 jienat
5,5 %
1244 jienat
4,4 %
1002 jienat
4,3 %
981 jienat
3,8 %
857 jienat
3,3 %
740 jienat
0,7 %
159 jienat
0,2 %
34 jienat

Maid oaivvilda BedreLarvik?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Larvik bør senke prisen på SFO og innføresøs­ken­mo­de­ra­sjon for barn i både barne­hage og SFO.

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør være mulig å søke om omsorgs­bo­lig uten krav om minst to års botid i Larvik kommune.

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Larvik bør bygge flere bredde­an­legg for idrett og sørge for drift og ved­li­ke­hold av disse.

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Alle­manns­ret­ten i strand­so­nen må for­sva­res.

BedreLarvik ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Larvik havn bør videre­ut­vik­les med jern­bane­for­bin­delse for gods.

BedreLarvik ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Boplik­ten i Larvik bør fjernes.

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Larvik kommune bør si nei til vind­mølle­park på Vind­fjell og Malerød ved Farris.

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Dagens skole­struk­tur i Larvik bør beholdes.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid