Valgresultat 2019

BedreLarvik
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iLarvik

Partioppslutning

10,4 %
2361 stemmer
22,2 %
5029 stemmer
19,7 %
4470 stemmer
14,3 %
3245 stemmer
11,1 %
2511 stemmer
5,5 %
1244 stemmer
4,4 %
1002 stemmer
4,3 %
981 stemmer
3,8 %
857 stemmer
3,3 %
740 stemmer
0,7 %
159 stemmer
0,2 %
34 stemmer

Hva mener BedreLarvik?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

BedreLarvik er helt enig i at:

Larvik bør senke prisen på SFO og innføresøs­ken­mo­de­ra­sjon for barn i både barne­hage og SFO.

BedreLarvik er helt enig i at:

Det bør være mulig å søke om omsorgs­bo­lig uten krav om minst to års botid i Larvik kommune.

BedreLarvik er helt enig i at:

Larvik bør bygge flere bredde­an­legg for idrett og sørge for drift og ved­li­ke­hold av disse.

BedreLarvik er helt enig i at:

Alle­manns­ret­ten i strand­so­nen må for­sva­res.

BedreLarvik er helt uenig i at:

Larvik havn bør videre­ut­vik­les med jern­bane­for­bin­delse for gods.

BedreLarvik er helt uenig i at:

Boplik­ten i Larvik bør fjernes.

BedreLarvik er helt enig i at:

Larvik kommune bør si nei til vind­mølle­park på Vind­fjell og Malerød ved Farris.

BedreLarvik er helt enig i at:

Dagens skole­struk­tur i Larvik bør beholdes.

Se kommunevalgresultatet for andre partier