Hopp til innhold

Vil ha Riksmekleren inn i Fosen-saken

Olje- og energiministeren ønsker hjelp av Riksmekleren for å finne en løsning rundt vindkraftutbygginga på Fosen.

Mats Ruland

VIL HA PROFESJONELL HJELP: Mats Wilhelm Ruland er riksmekler. Staten foreslår å bruke hans hjelp for å komme fram til en løsning på Fosen.

Foto: KSENIA NOVIKOVA / NRK

Riksmekleren er et norsk statlig embete som har til oppgave å megle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet.

Ifølge Adresseavisen var det olje- og energiminister Terje Aasland selv som la fram idéen om å involvere riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Høyesterett har slått fast at utbyggingen av to av Norges største vindkraftanlegg krenker samenes menneskerettigheter.

– Det er ganske spesielt at vi som vinnende part i en høyesterettssak er nødt til å gå inn i en mekling med stat og utbygger om framtida vår, sier Leif Arne Jåma, til Adresseavisen.

Han er leder for Sør-Fosen reinbeitedistrikt, Sør-Fosen Sijte.

Les også: Bedre tone mellom staten og samene før møte onsdag

Aasland og Borch på fjellene på Fosen
Aasland og Borch på fjellene på Fosen

Hadde møte om framtida

Forslaget om å bringe Riksmekleren inn i Fosen-konflikten kom på onsdagens møte mellom den sørlige gruppen av reindriftssamer på Fosen og staten.

Møtet var et såkalt konsultasjonsmøte, og var det andre mellom reindriftssamene på Fosen og staten siden dommen i høyesterett 11. oktober 2021.

Fosen-møte

Olje- og energidepartementet møtte onsdag representanter fra den sørlige gruppen av reindriftssamene på Fosen. Statsråden deltok selv, i tillegg til representanter fra embetsverket.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Jeg syns vi har hatt et godt møte, sier Aasland til NRK.

Jåma opplyser til Adresseavisen at sørgruppen har akseptert å stille på et formøte med Riksmekleren.

Han antar at dette møtet vil bli holdt ganske raskt.

– Vi har sagt oss villige til å stille på et formøte for å finne ut hva en mekling vil innebære, sier Jåma, til avisa.

– Konklusjonen til Høyesterett er klinkende klar, og vi vet hva som har ført oss i situasjonen vi har kommet i. Da oppleves det spesielt å måtte sette oss til forhandlingsbordet med Riksmekleren, fortsetter han.

Les også: Vil endre loven slik at det blir vanskeligere å «ta» land

Vindkraft og høyesterett
Vindkraft og høyesterett

Ser på flere veier for løsning

Aasland viser til at de ser på både det formelle sporet for å komme til en avklaring i saken, men at de samtidig jobber for å komme fram til en mer minnelig løsning.

– Vi har gått gjennom dette utredningsprogrammet som vi trenger å få gjennomført for å fatte et nytt vedtak. Men det er det formelle sporet. Der er det noen uenighetspunkter som jeg også har forståelse for er der, sier Aasland.

Storheia vindkraftanlegg, Åfjord.

Storheia vindkraftverk er et av Norges største. Konsesjonen til å bygge ut for disse 81 turbinene er kjent ugyldig av høyesterett. Området var tidligere et viktig vinterbeiteområde for reinsdyrene til Sør-Fosen sijte.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Men så har vi også snakka litt om mulighetene for å kunne følge et spor hvor en kan oppnå en avtale mellom utbygger, reindrifta og eventuelt også staten. Så vi har hatt veldig gode samtaler syns jeg i dag, sier han til NRK.

Les også: Staten vil ta mer av samenes vinterbeiter på Fosen

Også sørgruppens advokat bekrefter at stemningen på møtet var grei.

– Jeg syns det var en god tone i møtet. Jeg håper at dette avtalesporet som ministeren har tatt initiativ til vil kunne lede til resultater, sier advokat for Sør-Fosen sijte, Eirik Brønner, fra Advokatfirmaet Brønner og Co.

I det ligger det at man vil forsøke å bli enige i en mellomløsning.

– Det vil si at vindkraftverket vil få stå der i en kortere tid enn det er gitt konsesjon til, sier Brønner.

Les også: Reineiere på Fosen åpner for kompromiss om vindkraftanlegg

Vindparken på Fosen mars 2023.
Vindparken på Fosen mars 2023.