Hopp til innhold

Bygging av kraftlinje på Fosen gir hodebry

En ny, stor kraftlinje ut fra de omstridte vindkraftverkene vil ta mer natur på Fosen. Det byr på utfordringer.

Høyspentmast

NYTT HOVEDLINJENETT: Fosen har mistet mye inngrepsfri natur til vindkraftverk. Nå kommer en kraftlinje som vil gi enda mer arealinngrep.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Hovedlinjenettet skal knytte sammen Trøndelag og Møre og Romsdal.

Tillatelsen ble gitt samtidig med at det ble sagt ja til utbyggingen av vindkraftverkene på Fosen.

Kraftlinja vil gå over kommunene Indre Fosen, Åfjord og Orkland.

Her er det inngrepsfri natur, rødlistede arter og vinterbeite for rein.

Både Statsforvalteren, Indre Fosen kommune og reineiere har kommet med innvendinger mot utbyggingen.

Utsikt fra Salan mot Trondheimsfjorden - Indre Fosen, Rissa

Det er gitt konsesjon til bygging av nytt hovedlinjenett her i Indre Fosen kommune. Kraftlinja skal frakte blant annet vindkraft ut av området og videre ut i Europa.

Foto: Jørgen Sannan

Den vil ta enda mer areal i en landsdel som allerede har gitt avkall på mye natur.

Samtidig vil kraftlinja være helt vesentlig for å føre kraft mellom Trøndelag og Møre og Romsdal.

Næringslivet, særlig langs kysten, har uttrykt stor bekymring hvis planene blir endret.

Nå står Energidepartementet i en ny spagat på Fosen.

119 kilometer med nytt nett

– Det grønne skiftet i Norge handler om å bruke kraft, ressurser og framfor alt folk og kunnskap smart, for å skape nye jobber som ikke ødelegger natur og klima.

Det sier næringspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson.

Han syns ikke kraftlinja er noen god ide.

Utbyggingen innebærer 112 kilometer med ny 420 kilovolt kraftledning, og 7 kilometer med sjøkabel for å krysse Trondheimsfjorden mellom Hasselvika i Indre Fosen og Agdenes i Orkland.

Nye kraftlinjer planlegges.

Siste delen av det ytre nettet mellom Trøndelag og Møre og Romsdal skal gå mellom Åfjord og Snilldal i Trøndelag, og mellom Surna og Viklandet i Møre og Romsdal.

Statnett vil ha klarsignal for å kunne ta områdene og bygge dem ut før eventuelle saker i rettsapparatet er avklart.

Det vil si tillatelse til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse.

Akkurat slik det ble gjort i de omstridte vindkraftutbyggingene på Storheia og Roan.

Kraftlinje på Salan i Indre Fosen kommune

Dette er noe av områdene den 112 kilometer lange kraftlinja er planlagt å gå gjennom.

Energidepartementet viser til at Statnett sin søknad er til behandling hos Norges- vassdrags og energidirektorat, NVE.

Departementet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Les også Staten vil ta mer av samenes vinterbeiter på Fosen

Salan, Indre Fosen

Sjøkabel dyrere enn land-nett

Både Indre Fosen kommune og reineierne er blant de som ønsker at Statnett skal legge større deler av traseen i sjøkabel for å skåne natur og beiteland.

Dette har Statnett tidligere avvist med at blir for kostbart, og at sjøkabel vil være seks til ti ganger dyrere enn luftledning.

Nytt hovednett bygges ut i Midt-Norge

Det er planlagt 119 kilometer med nytt kraftnett i siste etappe av den ytre kraftlinja i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Statnett viser til at de har sett på flere ulike kabeltraseer, også i sjøen. Men har landet på landkabel.

Sjøkabel er langt mer kostbart enn luftledning per kilometer, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Martha Hagerup Nilson.

I den oppdaterte investeringsplana fra 2022 er den totale kostnaden med hele utbyggingen av kraftlinja beregnet til mellom 2,4 og 3,4 milliarder kroner.

NVE ser behandlinga av kraftlinja i sammenheng med resultatet av Fosen-saken.

Vi har avventet behandlingen av søknaden i påvente av en avklaring i Fosen-saken, sier seniorrådgiver i NVE, Frode Johansen, til NRK.

Staten kom til en enighet med den sørlige gruppen av reineiere på Fosen før jul.

Vi vil nå gjøre en vurdering av hvordan vi behandler saken videre, men det er ikke avklart enda, sier Johansen.

Les også Jenny frykter for villaksens framtid: – Det er helt tragisk

Jenny Kjestveit Domås

Forberedende arbeid i gang

Forberedende arbeid med utbygginga av kraftlinja er allerede i gang.

Det er gjennomført verifisering av traseen, med plassering av mastepunkter i terrenget. Det er også utført innledende prosjektering på transformatorstasjonene og på muffeanleggene for tilkobling av sjøkabelen, sier Hagerup Nilson.

Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef i Statnett

Kommunikasjonssjef i Statnett, Martha Hagerup Nilson, viser til at sjøkabel er en dyrere løsning enn luftledning.

Foto: Bent Lindsetmo

Statnett avventer nå hva NVE kommer fram til.

De viser til at nytt hovednett her er et viktig tiltak i strømnettet av flere grunner.

Den vil øke sør-nord kapasiteten i transmisjonsnettet og er viktig for forsyningssikkerheten langs store deler kysten av Trøndelag, sier Hagerup Nilson.

I dag føres krafta fra vindkraftverkene nordover til Namsos og videre inn på hovedledningsnettet derfra.

Skal elektrifisere oljeplattformer ut fra Fosen

Like før nyttår gav Energidepartementet oljeselskapene Okea og Equinor tillatelse til elektrifisering av oljeplattformene Draugen og Njord.

De skal kobles på strømnettet på Fosen i Roan.

Les også Vil elektrifisere nye plattformer: – Det må ikke gjøres

Draugen-plattforma

Det er også en hel rekke annen kraftkrevende produksjon under planlegging i Midt-Norge, som for eksempel batterifabrikk i Orkland.

I en ny kraftrapport fra NHO og LO pekes det på at Norge er ikke forberedt på kraftetterspørselen som kommer i årene framover.

Les også Ny kraftrapport fra NHO og LO: Nå frykter de for arbeidsplassene

Andreas Naper Simonsen i samtale med LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

De viser til at det er stor fare for at mange arbeidsplasser i industrien går tapt, om det ikke produseres mer og nok kraft i tide.

Rasmus Hansson mener måten LO og NHO fremstiller kraftbehovet på, er en direkte trussel mot det grønne skiftet og norsk natur.

– Det trengs mer kraft, men hvis LO og NHO skal få all den kraften de ber om, vil det være en katastrofe for norsk natur, sier Hansson.

Rasmus Hansson, MDG, framføre Stortinget 23. mai 2022.

Rasmus Hansson, næringspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, mener det grønne skiftet i Norge må skje litt smart.

Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Han mener natur og reindrift ikke tåler ubegrenset med inngrep, som kraftlinjeprosjektet over Fosen.

Nå kan vi få en gjentakelse av det som skjedde med Melkøya i Finnmark. Kraft som var planlagt til næringsliv på kysten forsvinner til oljefeltene, og det oppstår nytt press for enda flere inngrep i natur og beiter for å erstatte kraften oljesektoren rapper, sier Hansson til NRK.

Kraftgate nær Vinjeøra i Hemne

Utbyggingen over Fosen er en del av den ytre, nye traseen for kraftnettet i Midt-Norge. Dette bildet er fra Vinjeøra i Hemne i Orkland.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Sør-Fosen sijte har pekt på at alle inngrep som forverrer deres situasjon på Fosen må unngås.

Advokat for Sør-Fosen sijte, Eirik Brønner i Advokatfirmaet Brønner & Co DA forventer sjøkabel blir vurdert.

– Det tenker jeg Energidepartementet er forpliktet til å vurdere, sier Brønner.

Les også Da Arvid sto i sitt livs kamp, mistet han det han hadde mest kjært

Arvid Jåma, Fosen