Hopp til innhold

Bedre tone mellom staten og samene før møte onsdag

Den sørlige gruppen av reindriftssamer på Fosen møter staten til såkalt konsultasjonsmøte onsdag. Nå håper begge parter på bedre dialog i den såkalte Fosen-saken.

Aasland og Borch på fjellene på Fosen

MINISTRE PÅ FOSEN-BESØK: Olje- og energiminister Terje Aasland og Landbruks- og matminister Sandra Borch dukket opp på Fosen rett før påske for å bli bedre kjent med de berørte reindriftssamene.

Foto: Tariq Alisubh / nrk

Like før påske var to ministre på «hemmelig» besøk på Fosen.

Det kan ha vært med på å forbedre tilliten og tonen mellom de berørte reindriftssamene og staten.

– Noen ganger er det fornuftig å prate sammen uten at det er for stor oppmerksomhet rundt det.

Det sa Olje- og energiminister Terje Aasland da NRK møtte ham og Sandra Borch på vei opp i fjellområdene på Fosen før påske.

Spenningen er stor rundt hvordan staten vil håndtere Fosen-saken, og hva som blir utfallet av den.

Det store spørsmålet er om turbiner blir revet, og hvilke avtaler de berørte partene kan komme fram til.

Staten er forhandlingsleder og den som skal finne en løsning.

Fram til nå har saken vært ganske fastkjørt.

Men besøket på Fosen før påske, har gjort at to ministre har fått bedre innsikt i fjellområdene og folkene det er snakk om.

Aasland og Borch på besøk på Fosen

Landbruks- og matminister Sandra Borch tar leder for Nord-Fosen siida, Terje Haugen, i handa. Til høyre i bildet er leder for Sør-Fosen sijte, Leif Arne Jåma.

Foto: Tariq Alisubh / nrk

– Jeg ble invitert hit av Terje Haugen (leder Nord-Fosen siida red.anm.) og det satte jeg stor pris på. Vi har hatt en lærerik dag, snakket med dem og møtt dem der hvor de har næringsutøvelsen sin. Det har vært viktig for oss, sa Aasland.

Har krevd at flere departement må med

Et viktig krav fra reindriftssamene på Fosen har vært at Landbruks- og matdepartementet (LMD) skal ha en mye større rolle i jobben med å finne fram til en løsning.

Det er fordi departementet har fagansvar for reindriften i Norge.

Les også: Mener Olje- og energidepartementet må løses fra Fosen-saken

Leif Arne Jåma, leder sør-Fosen sijte
Leif Arne Jåma, leder sør-Fosen sijte

Kontakten med Olje- og energidepartementet (OED) har ifølge samene ikke vært god.

Reindriftssamene på Fosen har sagt rett ut at de ikke har tillit til departementet.

Olje- og energidepartementet valgte i 2013 ikke å legge vekt på utredningene som viste at utbygging av turbiner på Fosen kunne bli et menneskerettighetsbrudd mot samene.

De gav konsesjon, og klarsignal for såkalt ekspropriasjon og forhåndstiltredelse. Det vil si at landområdene kunne tas, før saken var endelig avklart i retten.

Storheia, januar 2023

Dette var tidligere et viktig vinterbeiteområde for dyrene til Sør-Fosen sijte.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Dette har vært et dårlig utgangspunkt for å komme fram til en løsning i Fosen-saken.

– Etter at Olje- og energiministeren og Statsministeren beklaget behandlingen vi er blitt utsatt for, så har tonen fra OED blitt en helt annen.

Det sier leder for den sørlige gruppen av reindriftssamer på Fosen, Leif Arne Jåma, til NRK tirsdag.

– Aasland har sagt og bekreftet at det skal være ei bærekraftig reindrift på Fosen. Da må prosessen videre legges opp slik at det faktisk blir det, sier Jåma.

Les også: Vil endre loven slik at det blir vanskeligere å «ta» land

Vindkraft og høyesterett
Vindkraft og høyesterett

– Det er ingen tvil om at jobben de gjør er stor. Den er viktig med tanke på matproduksjon men også for å bringe kulturer videre, sa landbruksminister Sandra Borch da hun var på Fosen.

– Vi er i et område som er i et stort press grunnet arealinngrep. Og det er der vi ønsker å komme i bedre dialog med reindrifta for å prøve å finne ei løsning på det.

OED på Storheia, Fosen

Olje- og energidepartementet på befaring på Storheia på Fosen i 2021. Den gang var Marte Mjøs Persen Olje- og energiminister.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Andre konsultasjonsmøte

Reindriftssamene på Fosen består av en sørlig og en nordlig gruppe.

Nord-Fosen siida hadde et konsultasjonsmøte med staten tidligere i vinter.

Onsdag møter Sør-Fosen sijte de to departementene til sitt andre konsultasjonsmøte.

– Staten er ansvarlig for et menneskerettighetsbrudd som er pågående. I konsultasjonsmøtet håper jeg vi får klarlagt inngangen til veien videre, sier Jåma.

Han beskriver situasjonen nå som en slags restart på prosessen etter høyesterettsdommen.

– Vårt krav er at turbinene skal ned. Og området har allerede vært beslaglagt av vindkrafta siden 2016. Så det ulovlige inngrepet har vært vedvarende i snart sju år, og den ugyldige konsesjonen i ti år. Vi har jo skjønt at prosessen med å få fjernet turbinene tar tid, sier Jåma.

Advokaten til Sør-Fosen sijte har tidligere uttalt til NRK at reindriften kan være villig til et kompromiss.

Les også: Reineiere på Fosen åpner for kompromiss om vindkraftanlegg

Vindparken på Fosen mars 2023.
Vindparken på Fosen mars 2023.

Altså en avtale der vindkraftverket får stå i et begrenset antall år, og ikke hele konsesjonstiden på 25 år.

– Vi holder på å jobbe med denne saken. Vi jobber både med utredningsprogram for å kunne fatte et nytt vedtak, og så har vi snakket med reindriftsutøverne også med tanke på eventuelt å kunne inngå en avtale om hva som eventuelt kan ligge i det, sa Aasland.

Les også: Staten vil ta mer av samenes vinterbeiter på Fosen

Salan, Indre Fosen
Salan, Indre Fosen