Hopp til innhold

Nye møter om Fosen-dommen: – Staten sitter med nøkkelen

Reineierne og utbyggerne håper nye meklingsmøter skal ta dem et steg nærmere en løsning på Fosen–saken.

Storheia, Fosen, vindkraftverk

HVEM TAR REGNINGA: Storheia og Roan er utbygd på Fosen. Men hvem skal ta regninga for at dette ikke lenger skal være et menneskerettighetsbrudd?

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Staten må være en vesentlig del av en eventuell meklet løsning. Partene i seg selv har totalt forskjellig ståsted.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Aneo, som er operatør og eier i Roan Vind, Stig Tore Laugen.

Det er like før nye meklingsmøter i Fosen-saken.

Laugen vil ikke kommentere innholdet i selve meklingene.

Men han mener sannsynligheten for å få til en løsning i stor grad avhenger av hvordan staten aktivt bidrar.

Første meklingsmøte med Mats Ruland, Fosen-saken

Første meklingsmøte ble holdt i Stjørdal i mai 2023.

Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk

Han viser til at dommen sier tildelingen av konsesjonen utgjør et menneskerettighetsbrudd.

Den var det staten som gav.

– Staten er dermed helt avgjørende for å finne en endelig løsning, sier Laugen.

Møtene har pågått siden mai.

Les også Fosen-aksjonistene får audiens hos kongen

Aksjonister går til slottet mens de bærer et stort samisk flagg.

Møtes denne måneden

Aneo og Roan Vind er i meklinger med den nordlige gruppen av reineiere på Fosen.

Fosen Vind er i meklinger med den sørlige gruppen.

Det pågår altså to separate meklinger fordi utbyggingene berører to ulike fjellområder og sidaer.

Den nordlige gruppen har sagt at de holder på å miste troen på møtene, og at de vurderer å trekke seg etter det neste.

Den sørlige gruppen sier ikke det.

Leder for Sør-Fosen sijte, Leif Arne Jåma hilser på representant for utbygger i nabokraftverk.

Aneo er deleier også på Storheia. Her i samtale med leder for Sør-Fosen sijte, Leif Arne Jåma.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Sør-Fosen sijte gjør en fortløpende evaluering av om vi syns videre forhandlinger har en hensikt, og om en løsning er i sikte, sier advokat Eirik Brønner i Advokatfirmaet Brønner & Co DA.

Les også Da Arvid sto i sitt livs kamp, mistet han det han hadde mest kjært

Arvid Jåma, Fosen

– Staten sitter med nøkkelen til løsning, sier Laugen.

Ville først ikke bygge ut

Laugen får støtte av professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole og tidligere leder av Energikommisjonen, Lars Sørgard.

– Det blir feil å plassere ansvaret hos utbygger. Ansvaret ligger på statlige myndigheter, sier Sørgard.

Han viser til at utbyggerne gikk i gang med vindkraftverkene etter å ha blitt sterkt oppfordret til det.

Kvenndalsfjellet vindpark, Åfjord,

Anleggsarbeidet i fjellene på Fosen kom i gang i 2016. Statkraft er den ledende produsenten av vindkraft i Nord-Europa.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

I 2015 skrinla Statkraft planene på Fosen.

Men etter sterkt press fra blant annet de fleste politiske partier, ble det i februar 2016 kjent at Fosen-utbyggingen ville bli en realitet, ved hjelp av utenlandske investorer.

Les også Solberg: Norge er løsning på en stor utfordring

erna solberg

– En skal i utgangspunktet kunne stole på en konsesjon. Her er det store verdier som står på spill, sier Sørgard.

Må holde en armlengdes avstand

Fosen Vind sto for utbyggingen av totalt seks vindkraftanlegg på Fosen.

Statkraft, Fosen Vind

Staten eier Statkraft som også eier 52,1 prosent av Fosen Vind.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Fosen Vind er eid av Statkraft med 52,1 prosent.

Statkraft er også eid av staten.

Sørgard mener det er viktig at det holdes en nødvendig avstand mellom Statkraft og Olje- og energidepartementet (OED) i løsningen av Fosen-saken.

– Statkraft skal være på en armlengdes avstand til OED, og opptre helt uavhengig av departementet, på lik linje med en privat aktør, sier professor Sørgard.

Lars Sørgard

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole og tidligere leder av Energikommisjonen, Lars Sørgard, sier hele saken er et stort dilemma med viktige hensyn på begge sider.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Han mener mye står på spill ettersom kraftprisene også går opp, og at tapet ved å rive turbiner vil bli større nå enn tidligere.

– Det er blitt en økning i prisene i kraftmarkedet. Det er stort behov for kraft. Dette er et dilemma for samfunnet og Norge, sier Sørgard.

Ifølge en analyse gjort av Europower har de to vindkraftverkene generert én milliard kroner i inntekter, bare siden dommen falt for to år siden.

Les også Vil setje all vindkraft­utbygging i reinbeite­område på vent

Storheia, Fosen, vindkraft

Vil ikke kommentere pengespørsmål

NRK har forsøkt å få en kommentar fra OED på om det kan være aktuelt å gå inn med økonomisk kompensasjon til utbyggerne, for å komme til en løsning i Fosen-saken.

At staten legger penger på bordet for å bidra til en minnelig løsning på saken.

Les også Internasjonal urfolks­organisasjon krever at Norge skjerper seg

Aksjoner i Oslo, to år etter Fosen-dommen

OED henviser til meklingsprosessen og at den er taushetsbelagt.

– Vi håper fortsatt denne meklingen vil føre fram til en avtaleløsning mellom partene, sier statssekretær i OED, Elisabeth Sæther.

At staten på noe vis skal gå inn med penger, har vært tema.

– Det er klart det har vært snakket om statens ansvar. I forhold til begge grupper. Både utbyggerne og reineierne, sier Laugen i Aneo.

Portrettbilde av Stig Tore Laugen

Kommunikasjonsdirektør i Roan Vind, Stig Tore Laugen, sier staten sitter med nøkkelen i Fosen-saken.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Statkraft blør mer enn Roan Vind

I 2021 solgte Statkraft sin andel på 52,1 prosent i Roan vindpark til Aneo og partner Stadtwerke München.

Aneo er eid av TrønderEnergi og fondet HitecVision.

I kontrakten mellom Statkraft og Aneo står det at kjøperne av Statkrafts 52,1 prosent eierandel i Roan Vind holdes skadesløse for potensielle tap som følge av Fosen-saken.

Det vil si at Statkraft får økonomisk belastning i begge vindkraftverkene.

– Vil det være aktuelt for Fosen Vind å komme med noe krav til staten for økonomiske ulemper dere får i Fosen-saken?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier daglig leder i Fosen Vind DA, Tom Kristian Larsen.

leder i Fosen Vind DA, Tom Kristian Larsen

Daglig leder i Fosen Vind DA, Tom Kristian Larsen, sier det viktigste for dem nå er å finne en løsning gjennom meklinger.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Han viser til at det viktigste for dem nå er å delta i meklingen, og at han håper de alle kommer til en enighet.

– Mekling er raskeste vei til løsning. Vi jobber med det. Samtidig tar en slik prosess tid fordi den er komplisert. Mekling tar tid, sier Larsen.

Kjenner på ansvaret

Aneo kjenner på ansvaret for å ivareta de 19 trønderske kommunene som eier selskapet.

Det er stort behov for kraft i Midt-Norge.

– Man må huske på at den direkte årsaken til Fosen-utbyggingen var strømkrisen vi hadde i Midt-Norge rundt 2011, med sprengt produksjon- og nettkapasitet, samt svært høye strømpriser, sier Laugen.

Les også Vil elektrifisere nye plattformer: – Det må ikke gjøres

Det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power er også eier i begge vindkraftanleggene.

Det er et fond administrert av blant annet det sveitsiske kraftselskapet BKW.

– Så lenge det ikke er tatt noen avgjørelse her, kan vi ikke snakke om mulige konsekvenser, sier leder for medierelasjoner i BKW, Philipp Mäder.

– Det er enorm forskjell i verdier her. Milliarder på en side, og hensynet til menneskerettigheter på den andre, sier Sørgard.