Hopp til innhold

Bygger gigantiske vindparker i Trøndelag

Statkraft, Trønderenergi og Nordic wind power DA går sammen om å bygge en av Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.

Vindmøller

Statkraft og andre aktører planlegger en av Europas største vindkraftutbygging i Trøndelag de neste årene.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Christian Rynning-Tønnesen

Christian Rynning-Tønnesen er konsernsjef i Statkraft.

Foto: Kirsti Kringstad/NRK

Om lag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW, opplyser Statkraft i en pressemelding.

Ferdige i 2020

Anleggsarbeidene skal etter planen starte i april med veibygging, og alle parkene skal være ferdig utbygde i 2020. Anleggene vil bety 40–50 nye arbeidsplasser når de er ferdige, og ekstra inntekter for grunneiere og skatteinntekter til de berørte kommunene.

– Vindparkene bygges i kystnære områder med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa, opplyser Statkraft.

Vindmølleutbygging

– En stor dag

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen sier dette er en stor dag for satsingen på vindkraft i Norge.

– Dette er en satsing vi aldri før har sett i Norge, og vi får med oss et sveitsisk konsortium med fire utenlandske investorer i tillegg til Trønderenergi, sier Rynning-Tønnesen i Statkraft til NRK.

Han tror også vindparkene vil gi muligheter for lokale virksomheter knyttet opp mot vindmølleanleggene.

I den endelige avtalen mellom aktørene fremkommer det at Statkraft vil ha en eierandel på 52,1 prosent, Trønderenergi en eierandel på 7,9 prosent og konsortiet ledet av Credit Suisse en eierandel på 40 prosent.

– Det er gode nyheter at Statkraft og deres partnere har besluttet å investere i vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord-området. Dette er et av de største industriprosjektene i Fastlands-Norge. Beslutningen bidrar til økt produksjon av fornybar energi og gir grunnlag for klimavennlig næringsutvikling og arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, forteller om satsinga på vindkraft på Fosen og Snillfjord.

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, forteller om satsinga på vindkraft på Fosen og i Snillfjord.

170.000 husstander

De planlagte vindparkene skal produsere 1000 MW, og det er mer enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag.

Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året som er nok til å gi lys og varme til 170.000 husstander.

Nærbilde av Erna Solberg. Blå bakgrunn

Statsminister Erna Solberg gleder seg over vindkraftsatsingen i Trøndelag.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Det er gledelig at det nå blir en stor vindkraftutbygging i Trøndelag. Dette er et av de største industriprosjektene i Fastlands-Norge og gir arbeidsplasser. Det vil være et løft for satsingen på ny fornybar energi i Norge. Og det viser at rammebetingelsene i Norge er gode og fører til konkrete investeringer, mener statsminister Erna Solberg.

Hun får støtte av sin egen næringsminister Monica Mæland.

– Regjeringen har vært tydelig på at vi prioriterer fornybar kraft i Norge. Det blir viktig nå som vi skal gjennom et grønt skifte i næringslivet og kutte i klimagassutslippene. Derfor synes jeg det er flott at det blir vindkraftutbygging i Midt-Norge, mener Mæland.

Mer effektive møller

Så seint som i fjor droppet Statkraft sin satsing på en større utbygging av vindkraft i Trøndelag. Nå er situasjonen endret.

– Ja, det er riktig at vi la bort planene våre i fjor sommer. Men siden har vi jobbet videre med dette og fått lønnsomhet i prosjektet. Vi har fått tillatelse til å bygge på Fosenhalvøya som har de beste vindforholdene i regionen. I tillegg er vindmøllene blitt mer effektive og lønnsomme, sier Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Vindmølleparkene i Trøndelag knyttes nå opp mot en ny linje for sentralnettet som bygges sørover fra Namsos.

– I begynnelsen vil vi produsere mer kraft enn vi vil ha behov for i Norge, men dette er et skritt i retning av en mer miljøvennlig omlegging av kraftproduksjonen i hele Europa. Fram mot midten av århundret vil nok møllene bli byttet ut med noen som er enda mer effektive, tror Christian Rynning-Tønnesen.