NRK Meny
St. Olavs Hospital
Foto: St. Olavs Hospital

Helse Midt-Norge

 • Kan bli styrt frå St. Olavs

  Helse Midt-Noreg har sett i gang eit arbeid med sikte på å samle styringa av luftambulansane i regionen frå éin AMK-sentral.

  – Dette arbeidet kjem som følgje av oppdraget som Helsedepartementet har gitt oss, og det ligg ei føring om at styringa av luftambulansane bør ligge ved den mest utbygde AMK-sentralen i kvar region, seier informasjonsdirektør Tor Harald Haukås til NRK.

  Helse Midt-Noreg skal no setje ned ei arbeidsgruppe som mellom anna gjennomføre ei risikoanalyse og sjå om det eventuelt må gjerast tiltak som kan motverke eventuelle negative følgjer av ei slik omlegging.

  – Fagmiljøa i heile regionen skal involverast i denne prosessen, seier Haukås.

  Sunnmørsposten omtalte denne saka først.

  Helikopter
  Foto: Gunnar Iversen
 • Ikke nok ansatte ved fødeavdelinger

  Halvparten av fødeavdelingene ved norske sykehus har ubesatte legestillinger. Problemet med å skaffe nok jordmødre og leger er størst i Helse Nord og Helse Midt-Norge, hvor det er mange små avdelinger, skriver Dagens Medisin.

 • Barn og unge får ikkje hjelp

  7000 barn og unge har ikkje fått den behandlinga dei skulle hatt innan psykiatrien i Helse Midt-Noreg. Verst er det i Møre og Romsdal. Administrerande direktør Stig Slørdahl seier at mangel på fagfolk er hovudproblemet.

 • Ny styreleder i Helse Midt-Norge

  Ola H. Strand er oppnevnt til ny styreleder for Helse Midt-Norge etter Marthe Styve Holte, som nylig trakk seg. Strand er tidligere nestleder.
  Paul Steinar Valle, tidligere styremedlem, er utnevnt til nestleder, og Liv Stette er nytt styremedlem.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Fra 1. januar får du nyheter klokka 18:55, 20:55 og 22:55.
Terje Våg fra Snåsa. En av fem finalister til Årets Ildsjel.