Hopp til innhold
St. Olavs Hospital
Foto: St. Olavs Hospital

Helse Midt-Norge

 • Jan Frich er Helse Midt-Norges nye direktør

  Jan Frich (53) er ansatt som ny direktør i Helse Midt-Norge.

  – Jeg er glad for muligheten til å bli del av det store laget som arbeider for å skape og videreutvikle en god og likeverdig helsetjeneste til befolkningen i Midt-Norge, sier han.

  Frich er utdannet lege og er spesialist i nevrologi, og kommer fra stillingen som sykehusdirektør på Diakonhjemmet.

  Fra 2018 til 2022 var han direktør for medisin og helsefag, og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst.

  Frich tar over stillingen fra Stig Slørdahl, som har vært direktør i ni år.

  – En toppleder bør ikke sitte for lenge og i august har jeg vært leder for Helse Midt-Norge i ni år. Da passer det bra å trappe ned. Både organisasjon og jeg har godt av at det skjer endringer i toppledelsen etter en så lang periode, sa Slørdahl da han annonserte at han skal gå av.

  Frich tiltrer som administrerende direktør 16. september.

  – Vi er svært fornøyde med at Jan Frich har takket ja til stillingen som ny administrerende direktør ved Helse Midt-Norge RHF. Helsesektoren står overfor betydelige utfordringer og Jan Frichs kunnskap og erfaring vil være en styrke for oss i dette arbeidet, sier styreleder Odd Inge Mjøen.

  Portrett av Jan Frich. Bildet viser ansiktet hans fra rett under halsen. Han har gråskjær i håret, kort skjegg og briller uten ramme. Han ser på intervjueren, som så vidt vises i en siluett helt til høyre i bildet. Bakgrunnen er grå-grønn.
  Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK
 • Får hastemøte med helseministeren

  Muritunet i Valldal har bede om - og får - eit hastemøte med helseminister Jan Christian Vestre.

  Møtet er i dag frå klokka 0730, og gjeld fleire rehabiliteringstilbod i landet.

  Arne Sandnes representerer Muritunet og rehabiliteringsmiljøet saman med leiar for ordføraropprøret, Kari Anita Furunes i Meråker.

  Onsdag startar etter planen anbodsrunden for rehabiliteringstilbod, og Muritunet fryktar at pasientane får færre døgntilbod i framtida.

  Dei fryktar at ein brå overgang til behandling på dagtid betyr kroken på døra for Muritunet og liknande tilbod.

  Valldal
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • Meiner flytting av proteseprosjekt er alvorleg trussel

  Styret i Kristiansund Arbeiderparti er veldig uroa for kva som kjem til å skje med Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

  Årsaka er eit brev fagdirektør Erik Solligård har sendt til administrerande direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal, ifølge TK.

  Der foreslår han å flytte ei planlagd avdeling for proteseoperasjonar frå Kristiansund til Molde.

  – Det ortopediske miljøet i Kristiansund er berebjelken i Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund og forslaget vil kunne få konsekvensar for andre tilbod som er planlagt der, skriv leiar Trude Dragseth Marsteen i Kristiansund Arbeiderparti i ein uttale.

  Kristiansund Arbeiderparti ber difor på det sterkaste om at føretaket avviser forslaget til fagdirektøren, då dei meiner dette strir mot tidlegare vedtak i styra i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Noreg.

  Kristiansund sykehus
  Foto: Eirik Haukenes / NRK Luftfoto
 • – Ingen kjende alvorlege hendingar ved innføring av Helseplattforma

  Fagdirektør Erik Solligård i Helse Møre og Romsdal orienterte onsdag styret om innføringa av Helseplattforma.

  Han viste til at det var 487 meldingar om uønskte hendingar frå 27. april til 20. mai i helseføretaket. 266 var pasientrelaterte. Talet for same periode i fjor var 235 pasientrelaterte. Auken kan likevel vere større enn det ser ut som, fordi sjukehusa behandlar færre pasientar enn vanleg medan dei innfører Helseplattforma.

  – Men det har ikkje vore alvorlege hendingar på grunn av Helseplattforma som vi er kjent med per no. Det er bra og det er tryggande, seier han.

  Administrerande direktør Olav Lødemel skryt av alle dei tilsette som har stått på i perioden.

  – Innføringa av Helseplattforma har vore ein god seglas til no. Men vi skal vere forsiktige med å feire at det er i orden før det er i orden. Når det er sagt, har vi fulgt planen og det har gått som planlagt, seier han.

 • Tror Muritunet skal overleve

  Styremedlem i Muritunet i Valldal, Arne Sandnes, ser litt mer positivt på situasjonen for rehabiliteringsinsitusjonen etter møtet med Helse Midt-Norge i dag.

  Helse Midt-Norge vil redusere døgnbasert rehabilitering med 75 prosent der de fleste pasientene skal over på dagbehandling, og dette kan få store konsekvenser for Muritunet.

  Sandnes som har mange år bak seg som ordfører i Norddal kommune, sier til NRK at han frykter resultatet blir at døgnbasert rehabilitering blir kraftig redusert, men han har tro på at Muritunet skal overleve.

  Arne Sandnes
  Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK