St. Olavs Hospital
Foto: St. Olavs Hospital

Helse Midt-Norge

 • Nytt styre i Helseplattformen AS

  Ny styreleder er Håkon Einar Grimstad. I tillegg er Arne Sverre Dahl og Gunn Fredriksen nye i styret. Anne-Marie Barane og Terje Gårdsmoen har sittet i styret og blir med videre. I tillegg kommer to medlemmer, med varamedlemmer, som velges av de ansatte. Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge, og journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten.

 • Trondheim-ja til Helseplattformen

  Trondheim Bystyre har nå sagt ja til Helseplattformen og blir den første kommunen i Helse Midt-Norge som skal teste ut det omdiskuterte journalsystemet. De vedtok torsdag kveld at kommunen utløser sin opsjon og går inn som eier i selskapet Helseplattformen AS. Det er snakk om en investering på rundt 388 millioner kroner. Vedtaket forutsetter statlig støtte, skriver Helse Midt-Norge på sine nettsider. Helseplattformen skal etter planen ut i alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.

 • Kjem med kraftig sjukehuskritikk

  Ordførar Eva Vinje Aurdal i Ålesund (Ap) kjem med sterk kritikk mot Helse Midt-Noreg, skriv smp.no. Ho stiller spørsmål om Helse Midt driv med systematisk favorisering av St. Olav, og vil ha ei ny vurdering av om det er økonomisk grunnlag for å starte bygginga av nytt fellessjukehus på Hjelset.

  Eva Vinje Aurdal
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Pasienter møter ikke opp til timene

  Flere norske sykehus opplever at mange ikke møter opp når de har avtale. I fjor skjedde dette 313.128 ganger, viser tall P4-nyhetene har hentet inn fra alle landets helseforetak. Ved sykehusene endte mellom 2 og 4,9 prosent av timene med null oppmøte. I Helse Midt-Norge uteble pasientene 33.542 ganger.

 • Tiltak for nedkjølte pasientar

  Helse Midt-Norge innfører no ei felles regional fagleg retningsline for behandling av nedkjølte pasientar.
  Bakgrunnen er drukningsulukka i Karihola i Kristiansund for ni år sidan der to små jenter omkom, og behandlinga av ein nedkjølt pasient ved Molde sjukehus i april i fjor, skriv Helse Midt-Norge. I begge tilfella er det vedgått svikt i pasientbehandlinga og samhandlinga mellom sjukehus. Helseføretaka i regionen får no brev om å sjå til at den nye retningslina blir teken i bruk og etterlevd. Sjukehusa må også legge opp til målretta øvingar for å få stadfeste at den nye retningslina er teken i bruk, heiter det i skrivet frå regionføretaket.

  Kristiansund Sjukehus
  Foto: Eirik Haukenes / NRK