NRK Meny
St. Olavs Hospital
Foto: St. Olavs Hospital

Helse Midt-Norge

 • Fryktar for røntgentilbodet

  Styret i Helse Midt-Noreg blir neste veke orientert om uroa blant legar i Kristiansund etter at helseregionen har inngått avtale med Aleris om bildediagnostikk og røntgentenester. Aleris har avdelingar i Ålesund og Trondheim, men ikkje i Kristiansund slik den tidlegare avtalepartnaren Medi3 har. Legane fryktar at røntgentilbodet til Medi3 i Kristiansund blir lagt ned.

  RØNTGEN
  Foto: Skjermdump fra informasjonsvideo / Statens strålevern / Ahus
 • Plan mot korrupsjon

  Helse Midt-Noreg set i gang eit arbeid for å hindre at helseregionen blir råka av korrupsjon. – Korrupsjon kan føre til at ressursar blir brukte på andre måtar enn det som var meininga. Det er også risiko for at verdiar går til å berike partar som ikkje har rett på det, heiter det i saksutgreiinga frå administrasjonen.

  Saka skal opp på styremøtet i Helse Midt-Noreg om ei veke. Frå januar 2019 skal alle helseføretaka kome med rapportar om korleis dei handterer arbeidet mot korrupsjon.

  Helse Midt-Norge
  Foto: Ivar Lid Riise / NRK
 • – Viktig med rett person

  Molde-ordførar Torgeir Dahl trur den nye styreleiaren i Helse Midt-Noreg vil møte mange utfordringar i tida som kjem. I dag blei det kjent at Tina Steinsvik Sund frå Trondheim tek over som styreleiar i helseføretaket og Dahl seier det er svært viktig med rett person i denne rolla. – Det er snakk om store investeringar samtidig som ein skal drive godt. Det blir viktig å sikre likeverdige spesialisthelsetenester i heile Helse Midt-Noreg sin region, noko som har vore ei utfordring tidlegare.

  ordførar Torgeir Dahl
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • Nytt styre i Helse Midt-Noreg?

  Det kan bli endringar i styret i Helse Midt-Noreg i morgon, melder Trønder-Avisa. Ifølgje kalenderen til Helse- og omsorgsdepartementet skal det haldast føretaksmøte for helseregionane i forkant av den årlege sjukehustalen til helseminister Bent Høie i morgon. Ifølgje Trønderavisa skal det her først oppnemnast nytt styre. Deretter skal det nye styret få sitt offisielle oppdrag. Trønder-Avisa hevdar at både styreleiar Ola Strand (bildet) og fleire andre styremedlemer kjem til å gå av.

  Ola H. Strand
  Foto: Terje Reite / NRK
 • Kan bli styrt frå St. Olavs

  Helse Midt-Noreg har sett i gang eit arbeid med sikte på å samle styringa av luftambulansane i regionen frå éin AMK-sentral.

  – Dette arbeidet kjem som følgje av oppdraget som Helsedepartementet har gitt oss, og det ligg ei føring om at styringa av luftambulansane bør ligge ved den mest utbygde AMK-sentralen i kvar region, seier informasjonsdirektør Tor Harald Haukås til NRK.

  Helse Midt-Noreg skal no setje ned ei arbeidsgruppe som mellom anna gjennomføre ei risikoanalyse og sjå om det eventuelt må gjerast tiltak som kan motverke eventuelle negative følgjer av ei slik omlegging.

  – Fagmiljøa i heile regionen skal involverast i denne prosessen, seier Haukås.

  Sunnmørsposten omtalte denne saka først.

  Helikopter
  Foto: Gunnar Iversen

Video fra Trøndelag

Sammen med bestefar og Tynset-torader´n