Hopp til innhold

Går inn for ny utsettelse av Helseplattformen – vil koste en halv milliard

Ledelsen i Helse Midt-Norge går inn for å utsette innføringen av den omstridte Helseplattformen ved sykehusene i Namsos og Levanger.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

STORE UTFORDRINGER: Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge erkjenner at de har støtt på større utfordringer enn forventet med innføringen av Helseplattformen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Utrulling av Helseplattformen for Helse Nord-Trøndelag HF bør utsettes til høsten 2024.

Det foreslår administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF, ifølge innstillingen til styremøtet 16. mai.

Det er styret som avgjør om innføringsplanen blir endret for sykehusene i regionen.

skjermbilde av helseplattformen

En rekke alvorlige feil og mangler i journalsystemet har skapt store problemer ved St. Olav. Mer av dette må være løst før nye sykehus i regionen tar systemet i bruk.

Foto: Morten Waagø / NRK

Trenger mer tid

– Vi må erkjenne at det er behov for ytterligere tid og ressurser for å sluttføre optimalisering, feilretting og opplæringsaktivitetene ved St. Olavs hospital. Derfor foreslår jeg at styret vedtar en endret innføringsplan.

Stig Slørdahl ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK, før den blir behandlet i styremøtet 16. mai.

Går styret inn for direktørens anbefaling innebærer det at løsningen tas i bruk som planlagt i Helse Møre og Romsdal i april 2024, men blir utsatt med ett år i Helse Nord-Trøndelag.

Annamaria Forsmark

Annamaria Forsmark er direktør i Helse Nord-Trøndelag.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Det vil si til oktober/november 2024.

Dette blir godt mottatt av ledelsen i Helse Nord-Trøndelag.

Det er en risiko for at vi ikke får tilgang til nødvendige ressurser da de er opptatt med feilretting ved St. Olav. En utsettelse vil derfor være hensiktsmessig, skriver sykehusdirektør Annamaria Forsmark i en e-post til NRK.

Nødvendig for å sikre kvaliteten

I anbefalingen til styret skriver Slørdahl at en utsettelse er nødvendig for å sikre løsningens kvalitet, og at pasientsikkerheten blir ivaretatt.

– Helseplattformen er den riktige løsningen for å sikre en sammenhengende helsetjeneste i Midt-Norge, der hver innbygger har én journal for sine møter med helsetjenesten.

– Samtidig er det ingen tvil om at vi har støtt på større utfordringer enn forventet ved innføringen på St. Olavs hospital. Det er viktig at løsningen utvikles så den bidrar til å utløse potensialet for en fremragende helsetjeneste, sier Slørdahl.

Tillitsvalgte har tidligere foreslått for styret i Helse Midt-Norge å utsette innføringen ved flere sykehus i regionen, på grunn av problemene ved St. Olav.

Les også: Helseplattformen kan bli utsatt enda et år i Helse Nord-Trøndelag

Sykehuset Levanger
Sykehuset Levanger

Lindy Jarosch-von Schweder, konserntillitsvalgt i Helse Midt-Norge

Konserntillitsvalgt Lindy Jarosch-von Schweder støtter forslaget fra ledelsen om å utsette innføringen av Helseplattformen ved flere sykehus i regionen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Mye frustrasjon

– Det er helt nødvendig å utsette videre innføring av Helseplattformen. Det er behov for omfattende feilrettinger og forbedringer på flere områder, noe som også bekreftes i tilsynsrapporten fra Statens helsetilsyn.

Det sier Lindy Jarosch-von Schweder, konserntillitsvalgt for akademikerne i styret i Helse Midt-Norge og leder i Sør-Trøndelag legeforening.

Hun er glad for at direktør Stig Slørdahl har kommet til samme erkjennelse.

– Ansatte på St. Olav har hatt det veldig vanskelig. Det har vært mye frustrasjon og fortvilelse på grunn av problemene som har oppstått.

– Tror du de klarer å følge den tidsplanen som nå er foreslått?

– Jeg vil heller si at det er en foreløpig plan. Vi har jo utsatt flere ganger, og om alle feil og forbedringer blir gjort innen fristen vet vi jo ikke nå.

Les også: Helse Midt-Norge har gitt feil informasjon om Helseplattformens forgjenger

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.
Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Øker kostnadene med en halv milliard

Dette vil øke kostnadene betydelig.

Slørdahl ber styret om fullmakt til å disponere ytterligere inntil 522 millioner kroner.

Problemene med Helseplattformen har gjort at styret i Helse Midt-Norge tidligere har bevilget 380 millioner kroner ekstra, til å dekke økte kostnader.

Nå bruker de nær hele risikoavsetningen – en pott på totalt 600 millioner kroner.

Dette vil si at den totale rammen på 3,5 milliarder kroner, som er satt av til innføringen at Helseplattformen, vil bli brukt opp.

Utsettelsen er i tillegg estimert til å gi helseforetakene økte kostnader på 180 millioner kroner. 70 millioner av dette skyldes forlenget drift av dagens systemer.

Midlene som bevilges skal være basert på reelt forbruk og adskilt fra kommunenes innføringskostnader, står det i styredokumentene.

En endret innføringsplan for sykehusene skal ikke påvirke den planlagte utrullingen av journalsystemet i kommunene.

Styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge sier til NRK at han avventer styrets behandling den 16. mai, og at han derfor ikke ønsker å kommentere saken torsdag.

Les også: Riksrevisjonen starter undersøkelse av Helseplattformen

Rachel Dille-Amdam ser på skjermbilde av helseplattformen
Rachel Dille-Amdam ser på skjermbilde av helseplattformen