Hopp til innhold

Helseplattformen: Gynekologiske henvisninger skulle til St. Olav – havnet i Bergen

Et trettitalls henvisninger ble feilsendt i det nye journalsystemet. Datatilsynet følger innføringen av Helseplattformen tett.

Haukeland universitetssjukehus

FEIL POSTBOKS: Henvisninger som skulle til St. Olav ble sendt til Helse Bergen. Nå samarbeider sykehuset i Trondheim med Helseplattformen for å unngå at slike feil skjer igjen.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Det var 12. november det starta.

St. Olavs hospital i Trondheim tok det nye journalsystemet Helseplattformen i bruk. Like etter begynte henvisninger fra St. Olav å komme til sykehus i Vestland.

Etter det NRK erfarer dreier det seg om et trettitalls viderehenvisninger som er sendt fra St. Olav til Helse Bergen. Ut fra innholdet i henvisningene, skulle de sannsynligvis ha havnet hos en annen avdeling på St. Olav.

Viderehenvisningene er sendt til Helse Bergen gjennom Helseplattformen.

I all hovedsak er det gynekologiske henvisninger som har havnet hos feil sykehus.

Les også To uker etter innføring på St. Olav: – Kommer til å ta knekken på oss

Susan Deane

Bekrefter feilsendinger

– Helse Vest har siden Helseplattformen ble tatt i bruk, mottatt noen feilsendte og noen reelle henvisningsmeldinger fra St. Olav.

Det bekrefter Ole Jørgen Kirkeluten, administrerende direktør i Helse Vest IKT.

De har også registrert at Helseplattformen har sendt rapporter knyttet til radiologi til Helse Bergen.

– Så vidt vi vet er dette svarrapporter som er ment for skadepoliklinikken ved St. Olav, men de er adressert til Helse Bergen.

For å være sikker på at feilsendingene blir riktig håndtert har Helse Vest IKT vært i kontakt med Helseplattformen og Hemit, Helse Midt-Norges totalleverandør av IT-systemer.

Les også Helseplattformen: Pasientinfo fra sykehuset er uleselig for fastlegene

Epikrise fra St. Olav

Stort ryddearbeid

Også ved St. Olav bekrefter de at henvisninger havnet i feil postboks.

Heldigvis ble dette oppdaget raskt, og alle som var berørt fikk timen som de skulle hatt på St. Olav i løpet av noen dager.

Det opplyser Christina Yvonne O. Kalland, kommunikasjonsrådgiver ved St. Olavs hospital.

Det som har skjedd er at henvisninger har blitt sendt til feil postboks. Mottaker velges via en liste på skjermen, og her har feil adressat blitt valgt i listen av de som skulle henvise. Det resulterte i at flere henvisninger ble sendt til Bergen.

For å hindre flere slike feil er det gjort noen endringer i Helseplattformen.

Det er laget nye brukerveiledninger, og gjort endringer i systemet, så det skal bli lettere å forhindre brukerfeil.

Det sier Sigrun Berge Engen, kommunikasjonsdirektør i Helseplattformen.

Ei egen arbeidsgruppe ble nedsatt ved St. Olav denne uka, som nå overvåker journalsystemet nøye.

Et intenst arbeid pågår for å rette opp i alle feil og mangler, som blant annet har ført til at viktige pasientopplysninger mellom sykehus og fastleger har uteblitt eller vært svært mangelfulle.

Datatilsynet følger med

Ifølge Datatilsynet er det forventet at feil skjer ved innføring av en helt ny teknologisk løsning som Helseplattformen.

Generelt kan ulike avvik ha større eller mindre alvorlighetsgrad. Også mange mindre alvorlige avvik kan samlet sett gi indikasjoner på en mer gjennomgående svikt. Vi følger derfor tett med på prosessen med innføring av Helseplattformen og avvik som oppstår i den forbindelse.

Det sier Susanne Lie, juridisk fagdirektør i Datatilsynet.

Susanne Lie

Susanne Lie i Datatilsynet følger prosessen med innføringen av Helseplattformen tett

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Hvor alvorlig er det at helseopplysninger om navngitte pasienter havner hos feil mottaker?

Generelt er det alvorlig at taushetsbelagte opplysninger, i form av helseopplysninger, havner hos feil mottaker. Det innebærer en krenkelse av pasientens rett til konfidensialitet, noe som kan påvirke pasienters tillit til helsevesenet, sier Lie.

Hun mener det likevel avhjelper konsekvensene noe, at feil mottaker er helsepersonell som har en lovpålagt taushetsplikt.

St. Olavs hospital har under innføringen av Helseplattformen hatt redusert drift, og ekstra mye bemanning.

Målet er å være tilbake i normal drift innen ei uke.

– Det er veldig viktig at vi klarer det med tanke på pasienter og ventelister. Jeg vil ikke spekulere i om vi klarer det.

Det sier sykehusdirektør Grethe Aasved, som innrømmer at det pågår et omfattende feilrettingsarbeid.

– Vi jobber nå mot å komme dit, så får vi se hvor vi er hen etter fire uker.

Grethe Aasved, direktør ved St. Olavs hospital

Målet er å være tilbake i full drift i løpet av en uke, sier sykehusdirektør Aasved.

Foto: Grete Thobroe / NRK

NRK anbefaler